Karel Slavoj Amerling. Podivín, nebo génius?

Volný čas
Městská knihovna Klatovy pořádá druhý pořad ke 210. výročí narození významného klatovského rodáka, vědce, lékaře, spisovatele a pedagoga. O Karlu Slavoji Amerlingovi bude přednášet prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc., vedoucí katedry českého jazyka a literatury fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni

Termíny