Tesání kamene a červené krabice

Divadlo

 

V sobotu 25. září od 10 do 16 hodin se bude na Palmovce tesat kámen. Všichni příchozí si budou moci vyzkoušet, jak se tvoří pískovcová socha. Mohou třeba jen jednou udeřit do kamene, mohou ovšem také tesat celé hodiny, vše podle své vůle. S tesáním také souvisí přítomnost podivných červených krabic v ulicích Karlína a Libně.

 

Kámen budeme mít možnost tesat na Palmovce u zastávky tramvají ve směru Karlín a Žižkov. Mohou tesat dospělí i děti, šikovní i nešikovní.

 

Nejde přitom jen o tesání nazdařbůh. Kamenný monolit, do kterého se bude tesat, se váže k osobě dobře známého avšak nikdy nikým prokazatelně neviděného sochaře Josef Schneidera, nebo Schillera, Schellinga, Schmidta, Schustera, Schullera nebo snad Millera, temného hrdiny her Kámen I a Kámen II. Lidé z Divadla Kámen, kteří tesání organizují, nejsou tak naivní, aby očekávali, že se za jediný den v pískovci objeví skutečné rysy člověka, po němž už léta pátrají. Přesto věří, že když kámen budou tesat povětšinou lidé, kteří o Josefu Schneiderovi, Schillerovi či Schellingovi zatím ani neslyšeli, jeho výsledná podoba nebude o nic méně přesná, než podoba, kterou by mu propůjčili odborníci a badatelé.

 

Potkáme-li v týdnu od 18. do 25. září kdekoli v Karlíně či ve Vysočanech červenou krychlovou krabici o délce strany 16 cm, znamená to, že i my máme mimoděk s Josefem Schneiderem něco společného. Na jedné straně červené kostky bude zapsáno nebo nakresleno poselství jednoho z herců Divadla Kámen. Jen na jedné straně. Zbude tedy ještě dostatek dalších stran krychle. Kdokoli krychli najde, napíše nebo nakreslí na jednu z dalších stran své vlastní poselství a krychli odevzdá nejpozději večer 25. září ve Studiu Divadla Kámen (Nekvasilova ulice 2), získá nejen dva volňásky na tentýž večer, ale také možnost zapojit se naprosto podle svého uvážení a zcela dobrovolně do večerního improvizovaného představení s názvem Eéliška kolem.

 

Všechny přinesené krabice budou toho večera samozřejmě vystaveny v divadle, stejně jako tunový výsledek tesání kamene.

 

Máte-li tedy chuť zkusit si tesání sochy, můžete přijít 25. září na Palmovku. A máte-li chuť vyjádřit se, umělecky či neumělecky, na červenou krabici a poté se zúčastnit improvizovaného divadla, můžete si v ulicích najít svou krabici.

 

Termíny