HRADEC V DĚJINÁCH

Volný čas

Konference pořádaná k výročí  950. let od první písemné zmínce o Hradci.

Zahájení konference:
Ing. Karel Hanák - místostarosta Města Hradec nad Moravicí

Úvodní slovo:
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. – děkan FPF SU v Opavě

Na konferenci bude předneseno osm referátů o historii
Hradce nad Moravicí „Od pravěku po současnost.“

Konkrétní program obdrží každý účastník na místě. Občerstvení zajištěno. Konference je určena pro odbornou i laickou veřejnost.
Srdečně zveme všechny zájemce o historii

Termíny