Práce s e drřevem

Volný čas

Muzeum středního potaví připravilo ve středověkém vodním mlýně v Hoslovicích akci, která je věnovaná zpracování dřeva.

Program:

1.10.2010 -  13 - 16 hodin Ukázky pletení zproutí, dřevořezby a další

2.10.2010 - 10 - 16 hodin Ukázky výroby dřeváků, šindelů a koryt, dřevořezby, soustružení, tesání trámů, výroba vodního kola a další

Termíny