Venkovy a venkované

Výstava

Výstava, která právě probíhá v galerii Automat, byla připravena pracovníky Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK ve spolupráci s Geografickou knihovnou. Tato výstava si všímá společenských, ekonomický a kulturních změn na českém venkově, především těch, které nastaly po roce 1989.

Další dokumenty k akci

  
Kontakty

www.svkhk.cz

Termíny