Erich Fromm, umění milovat

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Přednáška

• Cesta za láskou, bytím a svobodou
• Mít nebo být
• Život a dílo významného sociologa a psychologa

Kde: Knihovna města Hradce Králové, Wonkova 1262/1a
Vstupné: 40 Kč
Informace: 776 660 006

Účinkují

Ing. Hana Moudrá

Termíny