Seminář Feng Shui a harmonie vztahů

Volný čas

Málokdo si umí představit, že Feng Shui lze uplatnit i přiřešení mezilidských vztahů. Umění Feng Shui dokáže vylepšit a zharmonizovat nejen prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, ale umí zkvalitnit i naše vztahy. Tak, jak si uspořádáme naše okolí, tak si do života přilákáme i určitý způsob spolužití sostatními členy domácnosti nebo kanceláře. Jinak bude vypadat prostředí pro mladé zamilované páry, jinak pro rodinu sdětmi a úplně odlišné uspřádání bude zapotřebí vpřípadě dlouhodobých manželských dvojic.

Jelikož tradiční Feng Shui neřeší jen prostor, ale i člověka a čas, základem pro správné uspořádání prostoru závisí i na energiích, které do něho vnese každý jednotlivec v daný okamžik.

Díky čínské astrologii si dokážeme lehce spočítat a určit energie a vlivy každého člověka, skterými potom nadále pracujeme. Tím si umíme vytvořit koreláty dvou lidí, kde zjistíme, jak na sebe působí. Zda jejich jednotlivé energie jsou spolu vharmonii či vkonfliktu. Zda se budou navzájem podporovat nebo naopak vysilovat a na jaké úrovni. Díky poznání těchto vlivů, můžeme zjistit příčiny různých partnerských problémů a najít správné a účinné řešení při jejich nápravě.

Totéž platí i při výchově dětí. Každé dítě má do jisté míry vlohy a charakterové vlastnosti dané. Záleží jen na nás rodičích, zda správně rozpoznáme, co dělá našim dětem dobře, jaký zvolit přístup kvýchově, protože na každé dítě platí něco jiného.

Tento princip uplatníme i při pracovních záležitostech vdaném kolektivu a při přijímání nových zaměstnanců na určité pozice. Ne každý může dělat všechno. I když může, ale někomu to půjde lehce a bude vpráci spokojený a někdo bude chodit zpráce absolutně vyčerpaný, protože ho práce nebude těšit a ani mu nepůjde tak snadno.

Díky znalostem těchto vlivů si podle Feng Shui můžete uspořádat nejen prostředí, ale i vztahové záležitosti, které všichni řešíme dnes a denně. Jen harmonický vztah vám dodává sílu a klid, který je klíčem ke zdravému, spokojenému a dlouhému životu.

Místo konání : BŸÚ Feng Shui centrum - Národní 25, Praha 1, Palác Metro, schodiště A, 5.patro

www.byu, 602 556 479, dasa@byu.cz





Účinkují

Lektor Ing. Jiří Černák





Kontakty

www.byu.cz

Termíny