Seminář Feng Shui pro pokročilé

Volný čas

Feng Shui je tradiční čínské umění, které se zaměřuje na život v harmonii s okolním prostředím. Vyhledává nejideálnější energie pro člověka vdaném místě a vurčitém čase. Pomáhá vpřípadech, kdy potřebujeme zlepšit či podpořit určitou nerovnováhu v oblasti zdraví, vztahů, prosperity či spokojenosti.

Tradiční Feng Shui nám umožňuje ovlivnit vzájemné působení energií člověka a okolního prostředí tak, aby vše fungovalo v náš prospěch a vtom správném čase. Využívá se proto při harmonizaci našeho života, především při úpravách našeho bydlení nebo pracovního prostředí.

Na základě tisíciletých zkušeností vznikl systém pravidel a principů, kterým dokážeme přizpůsobit každý prostor pro konkrétního jedince tak, aby se vtakovém prostředí cítil co nejpříjemněji.

Tradiční Feng Shui je proto založené na komplexních metodách s individuálními výpočty pro každého člena domácnosti či firmy, pro každý prostor a vzávislosti na konkrétním čase.

My se zabýváme právě tímto tradičním Feng Shui, které je založeno na těchto třech základních pilířích - člověk, prostor a čas. Moderní Feng Shui, tak jak ho znáte zknih a časopisů, je úplně něco jiného. Vnovém pojetí Feng Shui se řeší jen prostor, správné proudění energie a rozmístění nábytku včetně drahých pomůcek Feng Shui, což pro dokonalou harmonizaci opravdu nestačí. Proto zvažte, kdo vám pomáhá při aplikování principů Feng Shui a pro jistotu ani nezkoušejte sami jen podle nějakých článků řešit své bydlení. Mohli byste si do svého života vnést něco, co by vám nemuselo dělat dobře a tím si i ublížit.

Rádi vám poradíme, jak si můžete i vy vytvořit příjemné prostředí kolem sebe, které vás bude nabíjet pozitivní energií, tím harmonizovat sebe sama, vaše vztahy, ale i zlepší vaše zdraví, prosperitu a spokojenost. Protože prostředí, ve kterém žijete a nejvíce se pohybujete, zrcadlí i váš život, jeho kvalitu a průběh.

Tématen tohoto semináře bude metoda Ba Gua I.

Místo konání : BŸÚ Feng Shui centrum - Národní 25, Praha 1, Palác Metro, schodiště A, 5.patro

více info . www.byu.cz, 602 556 479, dasa@byu.cz

Účinkují

Lektor : Ing. Jiří Černák

Kontakty

www.byu.cz

Termíny