90. let od založení včelařských spolků pro Hodonín, Mikulčice a okolí

Výstava

 

Dá se předpokládat, že většina lidí na hodonínsku ani netuší, že zde již 90. let rozvíjí činnost organizace včelařů. Včelařské organizace jsou početně malé a proto ani nejsou veřejností patřičně vnímány. Ta která má sídlo vHodoníně byla ustavena 14. března 1920 tedy krátce po vzniku Československa. Vznik republiky podnítil čilý ruch i mezi včelaři, kteří se začali hromadně sdružovat ve včelařských spolcích. Vtémže roce 4. dubna byl založen i včelařský spolek pro Mikulčice a okolí, který sdružoval včelaře hlavně zobcí Mikulčice a Těšice, později i Lužice. Při státotvorním uspořádání vroce 1960 došlo kpřipojení mikulčického včelařského spolku khodonínskému pod názvem Základní organizace českého svazu včelařů Hodonín. Vsoučasné době tato organizace sdružuje včelaře změsta Hodonína a obcí Mikulčice, Lužice, Prušánky, Dolní Bojanovice, Josefov, Mutěnice, Starý a Nový Poddvorov. Sedmdesát organizovaných včelařů chová vkatastrech města a uvedených obcí 800 - 1000 včelstev (úlů). Pohyblivé počty včelstev vjednotlivých obcích a letech ovlivňuje věk včelařů, charakter počasí vdaném roce a vposledních třiceti letech i tlak včelích nemocí a nákaz. Uvedená včelstva zajišťují opylování kulturních zemědělských i volně rostoucích rostlin našeho regionu. Včelaři zajišťují zásobování včelími produkty, zejména medem, zájemce zřad občanů. Za 90 let činnosti ve prospěch včelařství na hodonínsku se ve včelařské organizaci vystřídaly i čtyři generace včelařů a nová pátá generace nastupuje. Členové včelařské organizace se snaží pro tuto ušlechtilou činnost, která společnosti přináší nenahraditelné hodnoty i voblasti životního prostředí získat pokračovatele. Za tím účelem zřizují při Základních školách včelařské kroužky a dospělé zájemce o včelaření již druhým rokem odborně vzdělávají vkurzu základů včelaření. Přivítají každého, kdo má rád přírodu a chce se včelařství věnovat a poskytnou mu všestrannou pomoc. Včelaři hodonínské včelařské organizace a jejich hosté vzpomenou 90. výročí založení obou včelařských spolků na slavnostním shromáždění dopoledne 18. září 2010 vKulturním domě vMikulčicích. Pro veřejnost na odpoledne připravují vprostorách Kulturního domu výstavy včelařů, zahrádkářů, hnutí Brontosaurus a trofejí myslivců a rybářů a to od 14 hodin. V15 hodin promluví přední odborník na apiterapii o včelích produktech, (medu, pylu, mateří kašičce, propolisu, včelím jedu a včelím vosku) jak mohou lidem prospět vprevenci a léčbě nemocí - Prof. PharmDr. Jozef Čižmárik CSc. zuniverzity J.A. Komenského vBratislavě - fakulta farmacie. Referující zodpoví případné dotazy. Pořadatelé se těší na Vaši návštěvu.

 

Další dokumenty k akci

  
Kontakty

www.vcelarum.cz

Termíny