Výstava Václav Toušek - fotografie a fotografika

Výstava

Zveme vás na výstavu Václav Toušek - fotografie a fotografika v Prácheňském muzeu v Písku od 1.10.2010 do 31.10.2010.
Výstava je přístupná mimo pondělí od 9.00 do 17.00 hodin.

Pár slov o Václavu Touškovi:
Václav Toušek se narodil 28. září 1948 v Praze, žije a pracuje v Praze a v Řevnicích u Prahy. Po studiích užité i výtvarné fotografie se od počátku sedmdesátých let minulého století věnoval převážně užité fotografii v různých oblastech činností, od vědeckých a výzkumných, muzejních, nakladatelských, novinářských až po reklamní. Jeho fotografie se staly součástí knih, katalogů, plakátů, kalendářů, divadelních programů, časopisů ale i výstav, prezentací, instalací a mnoha dalších. Za zmínku stojí jeho portréty - převážně herců, zpěváků, scénáristů, spisovatelů a režisérů ( J. Jirásková, J. Bohdalová, R. Hrušinský st., O. Vízner, L. Jakim, J. Malkovich, V. Neckář, O. Hofman, Z. Hadrbolcová, K. Smyczek, J. Menzel a mnoho dalších) a tvorba plakátů - zvláště pak divadelních. Příležitostně se věnoval i práci s filmovou a televizní kamerou. Svoji volnou tvorbu prezentoval na výstavách v Praze, Kolíně, Pardubicích a Českých Budějovicích. Po roce 1989 spoluzakládal a zakládal postupně tři agentury, které ve své činnosti zahrnují všechny druhy komunikací a užité i výtvarné tvorby. Věnuje se i profesi galeristy, producenta a režiséra.

Účinkují

Vernisáž výstavy začíná v pátek 1.10.2010 od 16.00 hodin úvodním slovem PhDr. Milici Pechánkové. Vystoupí vokální skupina PŘELET M.S. pod vedením Romany Tomáškové.

Termíny