UMĚNÍ STAROVĚKU

Volný čas
Výtvarná dílna
• Vyzkoušejte si malování a patinování archeologických reprodukcí.• Dílna bude doplněna krátkou přednáškou o umění starověku.
Kontakty

akropolis.cz

Termíny