UMĚNÍ KOMUNIKACE

Volný čas
Workshop
• Teorie rétoriky a praktická cvičení• Asertivita, diplomacie, schopnost vyjednávat
Kontakty

akropolis.cz

Termíny