ARTEFILETICKÉ DÍLNY PRO DĚTI

Volný čas, Pro děti

Artefiletická dílna pro děti 7-10 let a 11-14 let

 Děti budou prostřednictvím metod a technik zvýtvarné, divadelní, pohybové aj.umělecké oblasti zpracovávat rozmanité tématické celky. Artefiletická dílna je zaměřena na zážitek zvlastního tvůrčího procesu, který má vdětech rozvíjet a tříbit jednotlivé smyslové vnímání(zrak,čich,hmat,sluch,chuť), tvořivost, empatii a citlivé vnímání sebe sama,světa a okolí, kooperaci a komunikaci připráci ve skupině, sebehodnocení,sebepojetí atd.,což je vše důležité pro rozvoj harmonické osobnosti.

Další dokumenty k akci

  
Kontakty

www.creatis.cz

Termíny