V. celostátní setkání animátorů seniorů

Volný čas
Určené lidem různých věkových kategorií z celé ČR, kteří se aktivně podílejí na chodu křesťanských společenství seniorů (např.: na diecézní úrovni, ve farnostech, domovech pro seniory apod.) a také těm, kdo se o tuto činnost zajímají a chtějí se aktivně zapojovat především v pastorační práci se seniory. Akce je formou konference, kde se představí pět osobností se svými přednáškami, dále proběhnou dvě besedy a mše sv. s Mons. Janem Baxantem, biskupem litoměřickým.
Účinkují

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický P. Ing. Miloslav Fiala, OPraem. PhDr. Ing. Marie Oujezdská P. František Lízna, OP Sr. Miriam Baumruková MUDr. Marie Svatošová Martin Stropnický P. ICLic. Karel Moravec

Další dokumenty k akci

  
Termíny