V rytmu Aleny Kupčíkové, Malba okamžiku

Film
Termíny