REALITA - výstava

Výstava

...člověk nezná zákony světa, který vytvořil, a proto zotročuje sám sebe svými výrobky.

Václav Bělohradský

Podle otevřené encyklopedie může REALITA znamenat skutečnost, tedy to co je, případně souhrn všeho co je, na rozdíl od představ, iluzí, přání a možností. Je tedy vlastně v opozici s tím, co nám umožňuje fantazie, která je jednou z hlavních tvůrčích vlastností. Na druhé straně je mnohdy právě REALITA inspirací, impulzem, či dokonce životní výzvou...

Příznačný název výstavy, který etabluje současná, zneklidňující témata. Porcelán i sklo jako pozastavené momenty reality s dalším sdělením, a malba jako výsledek její transformace...

Účinkují

RADKA MÜLLEROVÁ - PORCELÁN
STANISLAV MÜLLER - SKLO

MILOŠ ADOLF - MALBA

Další dokumenty k akci

     
Termíny