Setkání s biotronikem Tomášem Pfeifferem

Volný čas

Témata přednášek určují návštěvníci sami, a to svými dotazy.
Tyto se mohou týkat velmi rozmanitých oblastí života, jako je biotronická prevence,
filosofie a jiné. Okruh otázek, které se v Univerzitě Bytí objeví, je tedy nesmírně
široký. Jsou to otázky osudu, smyslu života, nauka o vznikání, celkově otázky filosofie
Bytí, a to i s dopady do hmotných oborů.
Vstupné je dobrovolné. Na závěr přednášek proběhne biotronické působení formou rozloučení.

Termíny:
18.9.2010 - 16.30 h - Klatovy - Městská knihovna, nákupní centrum pod Černou věží
23.10.2010 - 16.30 h - Klatovy - Městská knihovna, nákupní centrum pod Černou věží
27.11.2010 - 16.30 h - Klatovy - Městská knihovna, nákupní centrum pod Černou věží

Termíny