Setkání s biotronikem Tomášem Pfeifferem

Volný čas

Témata přednášek určují návštěvníci sami, a to svými dotazy.
Tyto se mohou týkat velmi rozmanitých oblastí života, jako je biotronická prevence,
filosofie a jiné. Okruh otázek, které se v Univerzitě Bytí objeví, je tedy nesmírně
široký. Jsou to otázky osudu, smyslu života, nauka o vznikání, celkově otázky filosofie
Bytí, a to i s dopady do hmotných oborů.
Vstupné je dobrovolné. Na závěr přednášek proběhne biotronické působení formou rozloučení.

Termíny:

19.9.2010 - 9.30 h - Jindřichův Hradec - Gymnázium V. Nováka, Husova 333/II.
26.10.2010 - 9.30 h - Jindřichův Hradec - Gymnázium V. Nováka, Husova 333/II.
28.11. 2010 - 9.30 h - Jindřichův Hradec - Gymnázium V. Nováka, Husova 333/II.

Termíny