Ekologie jako nauka o vztazích

Kurzy, vzdělání, konference

Přednáška u příležitosti Dne Země 

• Ideologie nebo způsob života?
• Člověk jako součást přírody
• Víme co je ekologické?

Termíny