Erich Fromm - Umění milovat

Kurzy, vzdělání, konference

Přednáška

• Cesta za láskou, bytím a svobodou
• Mít nebo být
• Život a dílo významného sociologa a psychologa

Erich Fromm se zabýval bolavou duší moderního člověka a hledal cesty, jak ji uzdravit. Inspiroval se u znalců duše od starověku až po současnost. Jako jednu z nejdůležitějších vlastností člověka, a zároveň obvykle málo rozvinutou, považoval schopnost milovat. Bez lásky není možné mít zdravou duši a prožít šťastný život.
Na přednášce s Erichem Frommem odhalíme, že se skutečným uměním milovat se nerodíme, ale že se jej musíme učit, a také si ukážeme cesty, jak tohoto umění spokojeného života dosáhnout.

Termíny