Andělé

Kurzy, vzdělání, konference

V předvánočním čase Váš zveme na přednášku

• Andělé v dějinách a dnes
• Kdo jsou andělé a komu slouží
• Strážní andělé
• Jak s nimi komunikovat

Božstva s charakteristikami andělů znaly nejrůznější kultury a lidé s nimi ve své víře i ve svých životech počítali. Podle nejrůznějších tradic mají charakter poslů, kteří umožňují spojení mezi světem velkých bohů a lidí a naopak. Jsou nezbytní pro život v univerzu. Někteří mají i přímý vliv na naše vlastní životy, a to na úrovni těla, duše i ducha. Na této přednášce se seznámíme s anděly v dějinách a představíme si i možnost, jak s nimi navázat kontakt. Jsou skutečností nebo jsou plodem naši představivosti?

Termíny