Ústecké dny hospicové péče - beseda

Volný čas

Ústecké dny hospicové péče

Světový den hospiců a paliativní péče se celosvětově slaví druhou říjnovou sobotu a pro rok 2010 nese téma "Sharing the care," které jsme přenesli do podtitulu "PEČUJME SPOLU!" Letošní téma má „zdůraznit roli jednotlivců, členů komunity, rodinných příslušníků, zdravotnických pracovníků i různých organizací (veřejná správa, dárci, nemocnice, neziskové organizace a hospice)", tedy spolupráci různých složek nejen vrámci multidisciplinárního týmu, ale i širšího okolí klienta vrámci holistického přístupu.

Druhou akcí je beseda pro veřejnost o smrti, umírání a hospicové péči, která proběhne ve středu 6.10.2010 od 17,00 vKafe Bárka (Prokopa Diviše 1605/5 - vedle kina Hraničář) a zváni jsou nejen zájemci o toto citlivé téma, ale především ti, kteří se již se smrtí blízkého setkali a chtějí si vyměnit své zkušenosti.

Ústecké dny hospicové péče jsou vÚstí nad Labem pořádány poprvé a obě výše zmíněné akce mají za cíl seznámit veřejnost i odborníky sproblematikou hospicové péče, popularizovat hospicovou péči, odbourávat tabu kolem smrti a umírání a otevřít diskusi na toto citlivé téma ve společnosti. Ústecké dny hospicové péče jsou pro rok 2010 jako společensky prospěšný a inovativní projekt podpořeny Komunitní nadací Euroregionu Labe a záštitu nad celou akcí převzala hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová.

 

Účinkují

zaměstanci občanského sdružení OPORA, kteří již třetím rokem pracují na projektu Domácí hospicová péče, a další hosté

Další dokumenty k akci

  
Kontakty

www.opora-os.cz

Termíny