Ústecké dny hospicové péče

Volný čas

Ústecké dny hospicové péče

Světový den hospiců a paliativní péče se celosvětově slaví druhou říjnovou sobotu a pro rok 2010 nese téma "Sharing the care," které jsme přenesli do podtitulu "PEČUJME SPOLU!" Letošní téma má „zdůraznit roli jednotlivců, členů komunity, rodinných příslušníků, zdravotnických pracovníků i různých organizací (veřejná správa, dárci, nemocnice, neziskové organizace a hospice)", tedy spolupráci různých složek nejen vrámci multidisciplinárního týmu, ale i širšího okolí klienta vrámci holistického přístupu.

Zahajovací akcí Ústeckých dnů hospicové péče bude odborná konference pro pracovníky ze zdravotní a sociální sféry (4 kredity ČAS) vúterý 5.10.2010 od 9,30 do 15,00 vKonferenčním sále krajského úřadu Ústeckého kraje, kde budou o hospicové péči přednášet zaměstnanci občanského sdružení OPORA, které již třetím rokem realizuje program Domácí hospicová péče, pracovníci hospice sv. Štěpána vLitoměřicích a další hosté.

Ústecké dny hospicové péče jsou vÚstí nad Labem pořádány poprvé a obě výše zmíněné akce mají za cíl seznámit veřejnost i odborníky sproblematikou hospicové péče, popularizovat hospicovou péči, odbourávat tabu kolem smrti a umírání a otevřít diskusi na toto citlivé téma ve společnosti. Ústecké dny hospicové péče jsou pro rok 2010 jako společensky prospěšný a inovativní projekt podpořeny Komunitní nadací Euroregionu Labe a záštitu nad celou akcí převzala hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová. Na všechny akce je vstup zdarma, registrace na odbornou konferenci: vzdelavani(at)opora-os.cz

Účinkují

Přednášejícími budou zaměstnanci občanského sdružení OPORA, které již třetím rokem realizuje program Domácí hospicová péče, pracovníci Hospice sv. Štěpána vLitoměřicích a další hosté.

Další dokumenty k akci

  
Kontakty

www.opora-os.cz

Termíny