Řeč je pohyb, pohyb je řeč - kroužek pro děti s vadami řeči

Pro děti

CARPE DIEM BOHEMIA s.r.o. nabízí zájmovou aktivitu pro předškolní a mladší školní děti zaměřenou na rozvoj řečových schopností. 

Kde: Arbesovo nám., Praha 5

Kdy: každou středu od 15. září do 8. prosince 2010

       14:00 - 15:30 - mladší děti

       16:00 - 17:30 - starší děti

Náplň: 

- práce s hlasem a mluveným slovem

- rozvoj jemné a hrubé motoriky

- podpora grafomotorických dovedností

- nácvik sociálních dovedností

- jóga, muzikoterapie a základy hry na flétnu

- podpora slovní zásoby a komunikačních dovedností

Terapie budou probíhat pod vedením zkušeného logopeda, speciálního pedagoga a klinického psychologa. 

Cena: 1210 Kč (v ceně logopedické, psychologické, speciálně pedagogické a neurologické vyšetření); 11 skupinových setkání - doba trvání 1,5 hod; materiály a pomůcky, pitný režim)

Více informací na e-mailu: info@logopedie-carpediem.cz

Projekt je realizován díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy. 

Termíny