České saxofonové kvarteto

Hudba

Soubor založil v roce 2003 ROMAN FOJTÍČEK, který prezentuje saxofon též jako sólista ve spojení s klavírem, varhanami nebo symfonickým orchestrem. Členy souboru jsou hráči, kteří ovládají hru na všechny typy nejvíce užívaných saxofonů. Jejich společnou motivací je nejenom dlouhodobý zájem o saxofon, ale i hra v komorním ansámblu, kde uplatňují dlouholeté zkušenosti z provozování klasické i jazzové hudby. RADIM KVASNICA, nejmladší člen, je sice absolventem ČVUT, ale saxofonu se intenzívně věnuje od roku 1995 a má za sebou již bohatou praxi z mnoha pražských hudebních formací. OTAKAR MARTINOVSKÝ dlouhodobě spolupracuje s řadou pražských jazzových a tanečních orchestrů, jako je např. Dixieland Messengers, Traditional Jazz Studio nebo Orchestr Václava Hybše. ZDENKO KAŠPAR vedle své koncertní činnosti vychoval ve své dlouholeté pedagogické praxi řadu saxofonistů. Mnozí z nich se pod jeho vedením stali členy u nás ojedinělého saxofonového orchestru. České saxofonové kvarteto absolvovalo za dobu své existence desítky koncertů po celé České republice. Jako vyjímečnou lze označit spolupráci s orchestrem Národního divadla v Praze, při nastudování a premiéře opery „Slzy Alexandra Velikého" skladatele Tomáše Hanzlíka v roce 2007. O dva roky později byla tato spolupráce na opeře rozšířena nahrávkou z koncertu s Filharmonií Hradec Králové. Členové Českého saxofonového kvarteta hrají na saxofony francouzské firmy SELMER-Paris a přislušenství firmy VANDOREN.

Kontakty

www.trisia.cz

Termíny