Koncert s premiérou

Hudba

Římskokatolická farnost ve Dvoře Králové nad Labem Vás zve na koncert, na kterém zazní SVĚTOVÁ PREMIÉRA skladby VIDI AQUAM předního českého hudebního skladatele Luboše SLUKY.

Záštitu nad koncertem převzal varhanní virtuos doc. Václav Rabas, který bude na koncertě přítomen stejně jako autor premiérované skladby.

Účinkují

Premiéra zazní v podání Královédvorského chrámového sboru, který řídí sbormistr Vít Havlíček, za varhany usedne jeden znejúspěšnějších varhaníků mladé generace Pavel Svoboda.

Další dokumenty k akci

  
Termíny