Slavnosti královny Elišky 2010 - Hradec Králové

Divadlo, Volný čas, Hudba, Pro děti

"Slavnosti Královny Elišky", jsou tradičními historickými slavnostmi, které se konají v Hradci Králové od roku 2002, vždy o prvním zářijovém víkendu. Touto akcí si připomínáme významnou epochu v dějinách královského věnného města, kdy si jej za své sídlo zvolila královna Eliška Rejčka. Město se tak díky její osobnosti vyhouplo mezi léty 1308 - 1318 na jeden z hospodářských i kulturních vrcholů své existence. Akci Slavnosti královny Elišky ve spolupráci s městem Hradec Králové a Hradeckou kulturní a vzdělávací společností Adalbertinum pořádá Agentura pro obnovu a uchování historických tradic Armentum. Každoročně se na realizaci Slavností královny Elišky podílejí přední umělci nejen z Čech, ale i ze zahraničí. Slavnosti, které se řadí k největším a nejprestižním akcím svého druhu v Čechách každoročně navštíví desetitisíce malých i velkých návštěvníků.

„Slavnosti královny Elišky" budou zahájeny v pátek 4. 9. v17:00 hod. Páteční program sestavený z ukázek starých řemesel, netradičních her, vystoupení hudebníků, kejklířů či divadelníků završí ohňový průvod z náměstí Svobody na Velké náměstí, kde se uskuteční ohňová show.

V sobotu 5. 9. v10:00 otevře hradecký purkmistr na Velkém náměstí středověký jarmark s ukázkami starých řemesel, která bude předvádět kovář, tesař, tkadlec, šmejdíř, pregéř, pasíř, hrnčíř, dráteník a další. Současně bude zahájen na Malém náměstí lidově-řemeslný trh. Ve 14:00 hod. dorazí na královskou tribunu před katedrálou sv. Ducha královna Eliška Rejčka se svým doprovodem. Tématem letošních slavností bude rozvoj cechů a řemesel, a s tím související cechovní klání. Slavnosti vyvrcholí ve 20:00 hod. večerní ceremonií spojenou s velkým ohňovým divadlem na které naváže slavnostní ohňostroj.

Po celý den budou diváci na několika scénách rozmístěných po historickém tržišti sledovat vystoupení hudebníků, tanečníků, kejklířů či ukázky práva útrpného. VŠimkových Sadech - Na Šancích se uskuteční rytířská klání na koních. Program bude zpestřen vystoupením pouličních divadel a ukázkami šermířského umění středověkých rytířů.
Atmosféru celé akce podtrhne rytířské ležení, jehož centrem bude stylově vybavený rytířský stan, středověká lazebna či katovna, ve které nebude chybět kláda či natahovací žebřík. Hladoví a žízniví návštěvníci ukojí své potřeby ve středověké taverně nebo čajovně. Pro malé i velké bude vŽižkových Sadech zřízena dětská scéna, jejíž součástí bude pohádkové divadlo a středověké hry či soutěže.
Na akci bude možno zakoupit pamětní mince. Roli královny Elišky ztvární Lucie Štěpánková, v dalších rolích se představí Josef Pejchal či Pavel Doucek. Celou akcí bude provázet Daniel Rumpík.

Vsouvislosti spřipravovanou akcí bude vdobě od 3. 9. od 6:00 hod do 6. 9. do 18:00 hod. omezeno parkování vozidel a provoz vareálu historického centra města

Účinkují

pátek 3. 9. 2010

 

Velké náměstí

17.00 - 20.00 Staročeský jarmark, doprovodný program

20.30 Večerní ohňový průvod městem známěstí Svobody na Velké náměstí

21.00 Večerní ohňová show

 

sobota 4. 9. 2010

 

Velké náměstí

10.00 Slavnostní otevření tržiště hradeckým primasem

10.00 - 13.30 a 15.00 - 18.30 Středověké tržiště sukázkami řemesel, rytířské ležení, historická hudba, dobové tance, kejklířská vystoupení, rytířská klání, pouliční divadlo, ukázky práva útrpného

Žižkovy sady

10.00 - 18.00 divadelní pohádky, středověké hry pro malé i velké, sokolníci

 

Malé náměstí

10.00 - 21.00 lidově-řemeslný jarmark

Hlavní programy na Velkém náměstí

13.45 Příjezd královny Elišky a její družiny do města

14.00 Slavnostní ceremonie ku příležitosti královnina příjezdu

19.30 Večerní koncert Arcus

Večerní ceremonie a velké ohňové divadlo zakončené ohňostrojem

 

Šimkovy sady

15.30 a 18:00 rytířské turnaje na koních

 

V rámci slavností se uskuteční veřejná ELIŠČINA SBÍRKAOblastní charity

Změna programu vyhrazena

Termíny