Henry Purcell Ode on St. Cecilia´s Day

Hudba

 

Tímto monumentálním dílem velikána barokní hudby bychom rádi připomněli sepjetí sv. Cecílie s městem Ostrava a připojili se tak k oslavám významného výročí 750 let od první písemné zmínky o Ostravě. V roce 1454 povolil Jan Talafús z Ostrova městské radě Moravské Ostravy zřízení bočního oltáře sv. Cecílie v kostele sv. Václava. Sv. Cecílii si ostravští zvolili patronkou a ochránkyní města.

Óda na den svaté Cecílie byla zkomponována  anglickým hudebním skladatelem Henrym Purcellem na text Nicholase Bradyho v roce 1692 na počest svátku sv. Cecílie, patronky hudebníků. Každoroční oslavy této svaté ženy připadají na den 22. listopadu. V textu Ódy jsou vychvalovány hudební nástroje a jednotlivé hlasy a je s nimi zacházeno jako s dramatickými postavami. 

Dílo je určeno pro 6 sólových hlasů, smíšený sbor a orchestr, který tvoří trubky, tympány, flétny, hoboje, smyčce a basso continuo.

Délka koncertu je cca 60 minut.

Účinkují

Dirigent:

Adam Sedlický

Sólisté:

Jana Doležílková – soprán

Barbora Baranová – mezzosoprán

Lenka Háčková – alt

Petr Němec – tenor

Adam Grygar – baryton

Martin Gurbal´ - bas

Průvodní slovo: Jan Fišar

Sbor: Zašovský chrámový sbor pod vedením Petra Borovičky

Orchestr: Orchestr opery Národního divadla moravskoslezského

Cembalo: Marie Pluhařová

Další dokumenty k akci

  
Termíny