Kosení luk v Českém středohoří s Arnikou

Volný čas

Chcete pomoci zachovat typické biotopy Českého středohoří? Přijďte nám pomoci vyčistit stráně pod Lipskou horou. Od pátku do neděle budeme stráň zbavovat náletových dřevin a kosit trávu. Pomůžete tak zlepšit podmínky pro růst vzácných rostlin. Co potřebujete? Stan, spacák a karimatku, ešus a lžíci, chuť do práce. Co nabídneme: půjčení pracovního nářadí a rukavic, stravu, nápoje, cestovné.

Termíny