Ostrovská křižovatka

Výstava, Volný čas

Ostrov ležel již od středověku u křižovatky obchodních cest, vedoucích tudy ze severu (Saska) a ze západu (Bavorska) do českého vnitrozemí. Bezpečné ubytování projíždějících přinášelo městu příjmy i obchodní možnosti. Později dostaly tyto cesty ještě další význam; severní česko-saskou trasu určovala místa, kde se těžilo stříbro, cín a další rudy, trasu západní pak řada česko-bavorských porcelánek. Obě jsou v současné době předmětem přeshraničních projektů, jejichž součástí je i Ostrov. Stříbrná stezka sleduje seskupení mnoha hornických měst v saském a českém Krušnohoří. Těžba rud zde výrazně ovlivnila hospodářský a kulturní vývoj a určila ráz krajiny, nejdříve na straně saské a především pak (od počátku 16. století) na straně české. Iniciátory a předními osobnostmi intenzívní hornické činnosti tu byli tehdejší páni Ostrova, ostrovská větev hraběcího rodu Šliků, kterým patřilo i území Jáchymova, tehdy takřka neosídlený pohraniční hvozd. Celá hornická oblast je od roku 1998 navržena k zápisu do Seznamu světového kulturního dědictví Unesco stranou německou, od roku 2006 se k tomuto projektu připojila i strana česká.

Projekt Porcelánová cesta či Královský sen vzešel z podnětu známé porcelánky Rosenthal v Selbu a zahrnuje dlouhou řadu bavorských a českých středisek porcelánového průmyslu. Každé z nich připravilo pro tento rok výstavu, ať už historické nebo současné produkce i tvorby ateliérové. Výstavy tohoto druhu se letos uskutečnilyv ostrovském Letohrádku a v klášterním kostele. Velkou souhrnnou expozici připravilo muzeum porcelánu Porzellanikon v Selbu a Hohenbergu nad Ohří (24. dubna až 2. listopadu 2010). Ostrovská porcelánka, jejíž produkce je vystavena v ostrovském klášterním kostele, vznikla sice v této oblasti jako jedna z posledních (1873), vydobyla si však kvalitou svých výrobků i bohatou a pohotově navrhovanou nabídkou jedno z předních míst v oboru českého porcelánu. Účelem výstavy je upozornit na úlohu, jakou Ostrov sehrál v historii obou těchto cest, na možnost navštívit ojedinělý komplex hornických měst i krajinu, kterou poznamenala, právě tak jako zhlédnout porcelánovou produkci, která vznikala v oblasti kvalitních surovin, nadaných výtvarníků a dovedných, citlivých rukou. Také na samozřejmost, s níž obě cesty i jejich aktéři překračovali a znovu dnes překračují hranice sousedních zemí.

 

Účinkují

Připravil Spolek přátel města Ostrova spolu s Domem kultury.

Kontakty

dk-ostrov.cz

Termíny