Kamarádi

Film
Jsou staří přátelé a chtějí strávit zbytek života rybařením, v tom jim "z nebe" spadnou miliony. Komedie (USA 1987) Hrají G. C. Scott, D. Ameche Režie L. Antonio (české znění)
Termíny