Karaoke, zpěv, tanec, šipky, DJ

Hudba

Karaoke, stálá akce, Ostravě Vítkovicích ul. Jeremenkova - za kostelem, MHD Mírové náměstí, info a rezervace na tel: 604671472 Srdečně zveme

Termíny