Válka v obrazech. Válka prusko-rakouská roku 1866

Film
Termíny