Výstava Podstávkový dům

Volný čas


Podstávkový dům v údolí Ploučnice (v Ústeckém kraji)

Výstava mapuje problematiku patrových roubených domů s podstávkou na části území Ústeckého kraje, které patří do tzv. krajiny podstávkových domů, a zaměřuje se na jejich regionální specifika. Součástí výstavy je i sonda do každodenního života obyvatel těchto objektů. Výstava prezentuje výsledky získané v rámci výzkumného úkolu “Výzkum nemovitých památek v ČR. Aktuální metodické otázky průzkumu a dokumentace, ohrožené druhy památek a jejich vybrané exempláře“, financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. 

Základním stavebním typem v regionu je kvalitně tesařsky zpracovaný podstávkový dům s roubeným patrem, které se z celé oblasti podstávkových domů vyskytuje v podstatě jen v severních Čechách. Ve Verneřicích se ojediněle vyskytují i domy s hrázděnými patry. Nejčastěji se jedná o dům chlévového typu trojdílné dispozice s komorami v patře pocházející z 2. poloviny 18. až z 1. poloviny 19. století. Je postaven z místních přírodních materiálů. Vstupní síň i chlévová část domu jsou zděné z kamene a omítané vápnem, roubená světnice i patro jsou dřevohlinité z otesaných trámů a hliněné mazaniny vyplňující spáry. Podstávky nesoucí patro obíhají dolní světnici. Postupem času bylo dožívající roubení nahrazeno zdivem, mnoho světnic je tedy již plně přezděných a vyzděna bývají někdy i patra. V některých případech je plášť domu v patře opatřen bedněním ze svislých širokých prken nebo obkladem z břidlice či eternitu. Nad chlévovou částí bývá ve vstupním průčelí vysazena pavlač s vyřezávaným bedněným parapetem, krytá přesahem sedlové střechy a přístupná dveřmi z horní síně. Pavlače však bývají někdy i krátké v podobě balkonu nebo zapuštěné, tzv. Bühnchen. 

Termíny