Zajíc a králík – poslové fantazie v Arcibiskupském zámku v Kroměříži

Volný čas, Pro děti


Výstavu můžete následně navštívit od 19. června do 30. října v návštěvnickém centru Arcibiskupského zámku v Kroměříži


Ve výtvarném i zahradním umění se v období manýrismu a raného baroka objevují zaječí a králičí motivy. Na území Moravy se s nimi setkáváme především na zámku Bučovice. Pozoruhodného ztvárnění se jim ale dostalo také v kroměřížském Libosadu. Jedná se o pouhý žert, zobrazení stvoření člověku blízkých, jej neohrožujících nebo jsou nositelem skrytých významů? Tyto otázky před diváka kladou nejen dávní umělci, ale také fotograf František Sysel, který zaječí a králičí motivy zpracoval do podoby fotografických koláží.

Termíny