PARALELNÍ ZKUŠENOSTI

Výstava, Film, Divadlo, Volný čas, Hudba, Pro děti

 

výstava - interaktivní projekce - koncerty - divadlo - tanec - přednášky - program pro děti

 

 

 

Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK se otevírá veřejnosti a umění. Otevřete se i vy a navštivte svět Paralelních zkušeností.

 

 

PARALELNÍ SVĚTY: výstava obrazů ZTĚLESNĚNÍ DUŠEVNA

denně od 10:00 do 18:00

Kateřinská zahrada a aula Psychiatrické kliniky

 

Výstava výtvarných děl lidí s duševními poruchami ZTĚLESNĚNÍ DUŠEVNA umožní zdravým lidem nahlédnout do paralelních světů, které jsou obvykle obestavěny nepropustnou zdí. Cokoliv, co skrze tuto zeď proniká, je zásadní pro navázání kontaktu nejen ze strany nemocného ale i ze strany jeho okolí. Zatímco slovy je to těžké, výtvarný projev umožňuje komunikovat beze slov, jednoduše a nezprostředkovaně, a dovolí tak nahlédnout přímo do vnitřního světa duševně nemocných. 

 

 

 

PARALELNÍ PŘÍBĚH: interaktivní projekce filmu DO VLASTNÍCH RUKOU 

denně od 10:00 do 18:00 

aula Psychiatrické kliniky

 

Schizofrenie se projevuje poruchami myšlení, vnímání a emotivity, pacienti mohou pociťovat, že je někdo pronásleduje, mohou mít sluchové i vizuální halucinace. Film Do vlastních rukou je takovým oknem, kterým je možné se podívat, jak pacient může prožívat každodenní situace, které se zdravým lidem zdají být velmi jednoduché. Projekce probíhá ve speciálním boxu pro jednoho diváka. 

 

 

 

Hlavní kulturní program proběhne ve středu, v pátek a v sobotu, odborné cykly přednášek v úterý a ve čtvrtek.

 

 

Pondělí 13. září 

slavnostní zahájení

 

 

Úterý 14. září 

Vondráčkova posluchárna, cyklus odborných přednášek s možností diskuze

 

18:00 - Duševní poruchy, psychiatrie a společnost, prof. MUDR. Jan Raboch, DrSc.

 

18:45 - Možnosti a překážky léčby v komunitě,  MUDr. Ondřej Pěč

 

19:15 - Mýty a fakta o násilí u psychiatrických pacientů, doc. MUDr. Jan Vevera, PhD. 

 

20:15 - „Zdeněk Košek“, projekce dokumentu

 

 

 

Středa 15. září 

Vondráčkova posluchárna

 

19:00 - Spitfire Company: Unicorn

 

 

Čtvrtek 16. září 

Vondráčkova posluchárna 

cyklus odborných přednášek s možností diskuze

 

17:00 - Vida, co dokážeme, Mgr. Jitka Styblíková, o. s. VIDA

 

17:30 - Zapojení uživatelů péče do procesu komunitního plánování, Jan Jaroš, o. s. Kolumbus

 

18:00 - Kvalita péče o dlouhodobě duševně nemocné, MUDr. Lucie Kališová, PhD. 

 

18:45 - Mýty a fámy o schizofrenii, MUDr. Tereza Uhrová

 

19:15 - Obraz psychiatrie v médiích,  MUDr. Lucie Nawková

 

20:15 - „Zdeněk Košek“, projekce dokumentu

 

 

Pátek 17. září  

Kateřinská zahrada

 

17:00 - Veselé skoky: Na hlavu! 

 

18:30 - koncert

 

19:30 - Lenka Dusilová Trio

 

 

 

 

Sobota 18. září  

Kateřinská zahrada

 

15:00 - odpolední výtvarná dílna pro děti

 

16:00 - Ježek a Čížek, divadlo lidí bez domova: O ovečce a beránkovi

 

18:00 - Bohnická divadelní společnost®: Marťanské etudy

 

19:30 - Vladimír Mišík & ČDG

Termíny