Zámecký adventní koncert v Náměšti nad Oslavou

Volný čas


Tradiční podvečer s adventní hudbou v zámecké knihovně.

Účinkují:

Ensemble Versus
komorní sbor pro duchovní hudbu

&

Capella Ornamentata
soubor historických dechových nástrojů

 

Spojení komorního sboru a ansámblu renesančních dechových nástrojů s doprovodem continua dává zaznít málo známým skladbám přelomu 16. a 17. století v nebývalé pestrosti, různosti kombinací hlasů a nástrojů, nepříliš vzdálené původní myšlence vzájemné zastupitelnosti jednotlivých melodických linek. Cinky, trombóny a dulcián hrají z partů jednotlivých zpěváků, v jiných skladbách naopak obsazují hlasy zcela samostatně. Vícesborová tvorba, kvetoucí tehdy jak v Benátkách, tak také ve střední Evropě, s touto proměnlivostí počítá a přímo k ní vybízí. Nejde jen o díla slavného Jacoba Handla Galla, ale také o podivuhodná moteta Nicolause Zangia, hudebníka císaře Rudolfa II. a představeného moravské muziky Karla z Lichtenštejna.

 

Adventní program s motety Nicolause Zangia (1570–1617)

Francesco Usper: (1561–1641): Capricio à 6 sopra La sol fa re mi
Nicolaus Zangius: (1570–1617): Ad te levavi à 6
Nicolaus Zangius: Jesu dulcis memoria à 6
Giovanni Domenico Rognoni Taeggio: (†1624?): Tota pulchra es à 8
Nicolaus Zangius: Exultate justi in Domino à 6
Nicolaus Zangius: Magnificat I toni alternatim à 1, 3, 4, 6
Giovanni Gabrieli: (1554–1612): Canzon à 5
Jacobus Handl Gallus: (1550–1591): Duo Seraphim à 8
Nicolaus Zangius: Tota pulchra es à 6
Nicolaus Zangius: Deus misereatur nostri à 8
Nicolaus Zangius: Ego flos campi à 6
Nicolaus Zangius: Hierusalem gaude à 8

 

 

Komorní sbor Versus se věnuje výhradně duchovní hudbě z období renesance, raného baroka, dvacátého století i dílům soudobým. Soubor vznikl v roce 2003 jako komorní sbor studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně pod záštitou Ústavu hudební vědy FF MU. V roce 2009 se stal součástí brněnského sdružení hudebníků Ensemble Opera Diversa. Sbor založil a dosud vede Vladimír Maňas, odborný asistent Ústavu hudební vědy FF MU, který se dílu Nicolause Zangia věnuje dlouhodobě v rámci svého odborného výzkumu. Ve spolupráci se souborem Capella Ornamentata ab sborem Versus připravuje premiérovou nahrávku Zangiových duchovních skladeb k čtyřstému výročí jeho úmrtí.

Více o souboru naleznete zde.

 

Hlavním posláním ansámblu je autentická interpretace převážně duchovní hudby 16. a 17. století a prezentace v České republice zatím méně známých dechových nástrojů jako je cink, barokní pozoun, dulcian a dalších. Jeho členové působí v renomovaných českých i zahraničních souborech staré hudby. Má na svém kontě řadu prestižních vystoupení v České republice i v zahraničí a do svých projektů zve zahraniční hudebníky. V letech 2010 a 2016 se Capella Ornamentata prezentovala v programu České televize v pořadu Terra musica. Zakladatelem a uměleckým vedoucím souboru je Richard Šeda.

Více o souboru naleznete zde.

 

 

 









Termíny