Život na druhou - výstava fotografií S.Saudkové

Výstava, Volný čas

Výstava fotografií Sáry Saudkové, které byly nafoceny v Rámci projektu Život na druhou, který pořádá pacientské sdružení Lymfom Help za podpory Nadace pro transplantace kostní dřeně.

Fotografie zachycují ty, kteří svoje životy znovu získali po úspěšné léčbě rakoviny a navíc vybojovali životy svých nově narozených dětí...

Svým poselstvím dávají naději všem, kterým se jí nedostává.

Termíny