Jízda parní lokomotivou

Volný čas, Pro děti, Turistika

Popis akce:

Tradiční jízda parní lokomotivou po trase Jindřichův

Hradec - Hůrky a zpět, opékání buřtů a soutěže o ceny.

Více informací získáte v pojišťovně Generali na adrese:

Růžová 6/II., Jindřichův Hradec,

tel.: 602 977 856, email: alena_lafova@generali.cz

Kontakty

www.generali.cz

Termíny