TEAM DANCE LITOMĚŘICE 2010

Volný čas, Sport, Pro děti

II. ročník pohárové taneční soutěže kolektivů - formací

Věkové kategorie: miniděti, děti, junioři, dospělí

Disciplíny: Plesové formace, country formace, disco dance, street dance, disco show, show dance, orient

 

Účinkují

přihlášené soubory z celé ČR

Vedoucí soutěže: Jiří Plamínek

 Porota: Ing. Stanislav Zíka, Tomáš Mikulský, Martin Pořízek, Iveta Murínová, Marek Škabrada

Sekretář a sčítatel: Ing. Martin Šrámek, Kateřina Obleserová

Kontakty

www.mkz-ltm.cz

Termíny