Poutní koncert

Hudba

Koncert u příležitosti Slavnosti Nenebevzetí Panny Matrie, které je zasvěcen ćelákovický kostel

Účinkují

Jana Jehličková -Kunertová -soprán

Josef Prokop - varhany

Miroslav Laštovka -trubka

Termíny