Lepšie byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý

Film
Termíny