Oživlé dějiny hradu Nové Hrady

Volný čas


Netradiční hrané noční prohlídky hradu Nové Hrady za přítomnosti významných i bezvýznamných postav z bohaté novohradské historie. Od Viléma z Landštejna až do roku 1945. V doprovodu průvodců v kostýmech. 

Bližší informace budou upřesněny. 

Termíny