Přednášky/Talks

Volný čas

 

 

 

Přednášky jsou v angličtině s českým překladem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témata:
Jak nalézt úspěch v lásce a manželství? (28.7. - 19:30)
Jak pomoci svým dětem činit moudrá rozhodnutí? (29.7 - 16:30)
Drogy a ty... (29.7 - 19:30)
Již konec depresím! (30.7. - 16:30)
Je Bible věrohodná? (30.7. - 19:30)

Vstupné dobrovolné

**********************************************

T A L K S
In English with Czech translation

Talks:
How can I find success in love and marriage? (28.7. - 7.30 PM)
How can I help my children to make good decisions? (29.7 - 4.30 PM)
Drugs and me (29.7 - 7.30 PM)
How can I overcome depression? (30.7. - 4.30 PM)
Can I trust the Bible? (30.7. - 7.30 PM)

Účinkují

Přednášející:
Dr. George C. Scipione
Ředitel RPTS Biblical Counseling Institute

Speaker:
Dr. George C. Scipione
Director of the RPTS Biblical Counseling Institute

Termíny