O směřování Evropské unie pohovoří europoslanec Jan Keller

Volný čas

Pondělí 30. října v 16-17 hodin – Jan Keller: Evropské rozpory ve světle migrace. Beseda a autogramiáda – DŮM KNIHY Knihcentrum.cz

 

Jan Keller je sociolog, environmentalista a publicista. V roce 2014 byl zvolen poslancem Evropského parlamentu. Vedle odborných a popularizačních článků publikuje i novinové komentáře, nejčastěji v deníku Právo. Je autorem řady odborných a popularizačních knih z oblasti sociologie a environmentalistiky. Jeho nová kniha reaguje na současnou migrační krizi, ale ta není jejím hlavním tématem. Pojednává o hlubších strukturních napětích a rozporech skrytých v základech Evropské unie.

Jan Keller pochází z Frýdku Místku. Historii a sociologii studoval však na Filozofické fakultě v Brně. Poté krátce působil ve Filozofickém ústavu ČSAV v Praze. Následně vystřídal několik zaměstnání, nicméně v 80. letech se vrátil k učení na brněnské filozofické fakultě, kde se na katedře sociálních studií věnoval problematice sociologických teorií a otázkám byrokratizace velkých orgranizací.Od roku 2000 vyučuje také na Ostravské univerzitě. V současnosti se mimo přednášení sociologie významně angažuje také v problematice trvale udržitelného rozvoje a oblasti souvislostí ekologie a sociologie. Tu  využívá k vysvětlení původu a dopadů ekologických problémů dneška. Na ekologická a sociologická témata napsal již několik knih a od roku 1998 také mnoho článků, pravidelně uveřejňovaných v deníku Právo, Lidové noviny, časopise Poslední generace aj. Spolupracuje zejména s hnutím Duha a Greenpeace, je členem redakce časopisu Poslední generace.

Kniha Evropské rozpory ve světle migracepojednává o hlubších strukturních napětích a rozporech skrytých v základech Evropské unie. Autor vychází z dokladů o narůstajících nerovnostech mezi regiony a zeměmi EU a objasňuje, proč se nedaří rozšířit koncept sociálně tržní ekonomiky na Evropskou unii jako celek. Sleduje rozpory mezi strategiemi velkých korporací a mechanismy solidarity, které financují převážně střední vrstvy. Na řadě příkladů ukazuje, jak se Evropské unii nedaří propojit prvek konkurence s principem solidarity a jak tento nesoulad vyvolává napětí a konflikty mezi různými skupinami zemí EU. V závěru knihy představuje tři možné scénáře dalšího směřování Evropské unie.

Po celý měsíc říjen bude v Domě knihy KNIHCENTRUM.cz probíhat akce KNIŽNÍ HODY - Čím více KNIH nakoupíš, tím větší SLEVU máš. Akce platí do 30. 9. 2017.

Rezervujte si místo na webových stránkách www.knihcentrum-ostrava.cz/rezervace. Upozornění – 15 minut před začátkem akce rezervace propadají, dostavte se prosím včas!

Informace o besedách v DOMĚ KNIHY naleznete také v mobilní aplikaci Moje Ostrava, kterou lze zdarma stáhnout pro Android i iOS.

Akce v rámci projektu Dům knihy Živě!!! spolufinancuje statutární město Ostrava. 

 

 

 

 

Termíny