Čína – Říše středu

Film, Volný čas

• Mytologie - stvoření světa a lidí podle starodávných mýtů

• Filozofie a náboženství - konfucianismus, taoismus, buddhismus

• Sakrální architektura a umění - odraz nebeského řádu na zemi

Termíny