Hody Dobročkovice 2017

Hudba

Dobročkovští stárci, hasiči a OÚ srdečně zvou na krojované hody 
do Dobročkovic. 
Sobota 28. října 2017, začátek ve 14.00 hod. na návsi pod lípou
předání hodového práva starostou obce
průvod obcí pro stárky
tancování u věnce před hospodou 
zakončení odpoledního programu na sále

Ve 20.00 hod. začátek hodové zábavy s tradiční pěrovou volenkou v kulturním domě, hraje dechová hudba Žadovjáci.

Neděle 29. října 2017
11.00 hod. mše svatá
14.30 hod. svátostné požehnání
Od 17.00 hod. posezení při skleničce v kulturním domě s cimbálovou muzikou Palagrija.

Termíny