galerie GASK nabizi posledni moznost zhlednout vzacnou stredovekou Iluminaci

Výstava, Volný čas, Pro děti

Poslední možnost zhlédnout unikátní středověkou Iluminaci se nabízí do 8. srpna vrámci svého letního provozu galerie GASK. Vzácná středověká Iluminace s motivem těžby a zpracování stříbra pochází přímo zKutné Hory zobdobí 15. století a vbudoucnu se stane součástí rozsáhlé výstavy věnované Jagelloncům, kterou GASK připravuje na rok 2012. Již pouze do 19. září trvají vGASK také výstavy Emil Filla: Archiv umělce a sbírka konceptuálního umění Erste Bank nazvaná Kontakt, připraven je letní tábor pro děti Arttěk, pravidelné výtvarné dílny vdětském koutku a speciální komentované prohlídky svýtvarným kvízem o ceny.

Středověká Iluminace je vGASK vystavena s tematickou doprovodnou expozicí, která přibližuje kulturní pozadí doby, kdy Iluminace vznikla. Najdeme zde sochu Bolestného Krista z roku 1511 v životní velikosti, rozměrný deskový obraz z kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře s motivem Poslední večeře Páně a monstranci ze zaniklého kutnohorského kostela sv. Bartoloměje z období kolem roku 1500. Kurátory expozice jsou Zdena Studničková a Jiří Fajt. Iluminaci nechali zástupci Lektorského centra galerie GASK spolu sněkolika dalšími uměleckými artefakty zpracovat také do reliéfů rozeznatelných hmatem a určených pro nevidomé, kteří tak pomocí hmatu rozeznají celkovou kompozici díla, jeho detaily i poměry znázorněných částí. Iluminace bude po skončení expozice uložena do speciálního depozitu vgalerii GASK a vroce 2012 se stane součástí rozsáhlé výpravné výstavy věnované Jagelloncům, kterou GASK připravuje ve spolupráci s kurátoremJiřím Fajtem. Výstava bude připomínkou doby, kdy Kutná Hora byla „Vídní" 15. století.

Dětským návštěvníkům GASK nabízí vprůběhu léta zase výtvarné dílny vdětském koutku každý víkend od 10 do 18 hodin či letní týdenní tábor Arttěk pro děti od 6 do 13 let zaměřený na výtvarné techniky, jako je kresba, malba, animace či fotografie. Tábor bude probíhat po celé prázdniny vždy od pátku do čtvrtka. Každé úterý je vGASK navíc otevřena veřejnosti komentovaná prohlídka expozic spojená svýtvarným kvízem o ceny.

Galerie GASK je otevřena od úterý do neděle vždy od 10 do 18 hodin. Vstupné do GASK do stálé expozice a na výstavu Kontakt činí 60 Kč za jednotlivou výstavu, na Iluminaci 100 Kč. Vstupné do celého objektu na všechny výstavy je 120 Kč, děti do 12 let mohou galerii navštívit zdarma, slevy mají studenti do 26 let, ZTP a důchodci. Cena za hodinu v dětském koutku s programem je 40 Kč. Expozice pro nevidomé vGASK je přístupná po předchozím objednání. Vstup do expozice je pro nevidomé zdarma.

Kontakty

www.gask.cz

Termíny