Zdeněk Urbánek – básník, spisovatel, překladatel, gentleman

Kurzy, vzdělání, konference

Já jsem vlastně celý život vyrůstal v duchovním prostoru, jehož jedním znamením či ukazatelem byl tento můj celoživotní přítel.“ Václav Havel, 1997

Zveme Vás na sympozium k nedožitým stým narozeninám Zdeňka Urbánka – básnického druha Jiřího Ortena nebo Ivana Blatného, esejisty, osobitého prozaika a svérázného překladatele angloamerické literatury včetně Williama Shakespeara, jednoho z prvních signatářů Charty 77, nositele ocenění Spravedlivý mezi národy a dobrého člověka.

Termíny