JIRKA KOLBABA PO DLOUHÉ DOBĚ V PRAZE! Představí emotivní diashow ETIOPSKOU VYSOČINOU K PŮVODNÍM KMENŮM AFRIKY

Výstava, Volný čas

Návštěva Etiopie patří k nejdobrodružnějším expedicím na planetě. Poznáme sociální rozdíly v hlavním městě Addis Abeba a přes jezera plná ryb a ptáků dojedeme na vysočinu Bale. Žijí zde četné druhy endemických zvířat. Jižní cesta ke keňské a súdánské hranici je lemována osadami četných exotických kmenů. Vrcholem je návštěva u kmene Mursi. Ženy si do rtů a uší vkládají rozměrné keramické destičky. Muži jsou ozbrojeni oštěpy i samopaly. Dozvíme se mnohé o životním stylu dalších kmenů v okolí města Gambella. Anuakové a Nuerové si dělají do kůže hluboké zářezy a ty vyplňují popelem. Překvapí, že Etiopie je i zemí šťavnatých luk, lesů a polí.

Beseda se uskuteční v přednáškovém sále Nové budovy Národního muzea (BÝVALÁ BUDOVA RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA). Vstup hlavním vchodem pro návštěvníky.

Kontakty

www.theworld.cz

Termíny